Visie en Missie

Visie en missie

Uw probleem, onze uitdaging.
Meedenken. Adviseren. Oplossen.

Missie Mparts: door samenwerking de opdrachtgever een uitmuntende positie bieden binnen de (betreffende) markt.

Door mee te denken op het gebied van mechanische oplossingen in de breedste zin van het woord kan Mparts de opdrachtgever een cruciale voorsprong geven. Er is er maar één leading en dat is de opdrachtgever!  

Innovatie als drijvende kracht
Mparts kiest voor een duale strategie. Enerzijds richt dé specialist in mechanische oplossingen en componenten zich op de online webshop met meer dan 30.000 verschillende mechanische componenten. Anderzijds richt het bedrijf zich op kennis met betrekking tot product, markt en toepassing.

Er bestaat steeds meer behoefte aan gedetailleerde vakkennis en goede service. Een belangrijke reden voor het feit dat specialisten van Mparts nauw samenwerken met ingenieurs op ontwerpafdelingen van toeleveranciers. Als een van hen met een innovatie komt, streeft Mparts ernaar deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij zijn klanten. Op die manier valt hier voor hen een noemenswaardig concurrentievoordeel mee te behalen. Kort samengevat: gezamenlijk duurzaam innoveren, ofwel keteninnovatie is volgens Mparts dé sleutel tot succes.

Om de huidige trends, zoals meer efficiency en hogere nauwkeurigheden, snelheden en productiviteit, in de machine- en apparatenbouw voor te blijven, evolueert Mparts continu. Dit betekent dat niet alleen de fysieke capaciteit wordt uitgebouwd, maar dat het bedrijf ook  actief op zoek gaat naar nationale en internationale partnerships. Mparts wil tenslotte niet alleen een aantrekkelijke partner zijn, maar dit vooral ook blijven.

Versterkt logistiek en inhoudelijk partnership in projecten, het totale leveringsprogramma, en de wens van afnemers tot ‘less’ en liefst ‘one stop shopping’ vormen de fundamenten van Mparts. Wij grijpen elke kans aan om door middel van ambitieuze plannen een topspeler te worden. Mparts laat de markt zien dat het staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en excellente service.